การลงทะเบียนองค์กรภาครัฐและเอกชน

1.กดปุ่ม ลงทะเบียนองค์กร2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนองค์กรภาครัฐและเอกชน3.กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ

4.กรอกข้อมูลกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

5.กดปุ่ม บันทึก6.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ ลงทะเบียนสำเร็จ ให้ทำกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ7.กรอก username และ password

8.กดปุ่ม Sign in9.เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการกรองข้อมูล

10.จากนั้นให้กดปุ่ม ค้นหา หากต้องการค้นหาข้อมูล หรือ กดปุ่ม ล้าง เพื่อยกเลิกการกำหนดค่าต่าง ๆ ก่อนหน้า11.หากต้องการ คัดลอกข้อมูล กดปุ่ม Copy / ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้กดปุ่ม Excel / สั่งพิมพ์ กดปุ่ม Print


2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN