สถานที่รักษาผู้ติดเชื้อของรัฐ (LQ/CI/COHORT WARD/HOSPITEL/รพ.สนาม/)

1.กดปุ่ม ทำแบบประเมิน2.ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้กดปุ่ม ยอมรับ หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ไม่ยอมรับ หากไม่ต้องการดำเนินการต่อ3.หากทำการกดปุ่ม ยอมรับ จากข้อ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลทั่วไป4.กรอกข้อมูล Quarantine5.ตอบคำถามท่านเคยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือไม่

6.ตอบคำถามการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ

7.กดปุ่ม ถัดไป8.ตอบแบบประเมินพลังใจ (RQ)9.กดปุ่ม ถัดไป10.ตอบแบบประเมินภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ (Burnout)

11.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้12.ตอบแบบประเมินความเครียด13.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้14.ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q+)

15.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้16.ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม17.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้18.ตอบแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม19.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้20.ระบบแสดงหน้าผลการประเมินสุขภาพใจของท่าน พร้อมคำแนะนำในแต่ละแบบประเมิน และช่องทางขอคำปรึกษาต่าง ๆ
2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN