การประเมินผู้อื่น

1.กดปุ่ม ทำแบบประเมินผู้อื่น2.ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้กดปุ่ม ยอมรับ หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ไม่ยอมรับ หากไม่ต้องการดำเนินการต่อ3.หากทำการกดปุ่ม ยอมรับ จากข้อ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลผู้ทำการประเมิน4.ข้อมูลทั่วไป (ผู้ถูกประเมิน)5.ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง (ผู้ถูกประเมิน)

6.กดปุ่ม ถัดไป7.ตอบแบบประเมินพลังใจ (RQ)8.กดปุ่ม ถัดไป9.ตอบแบบประเมินภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ (Burnout)

10.กดปุ่ม ถัดไป11.ตอบแบบประเมินความเครียด12.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้13.ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q+)

14.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้15.ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม16.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้17.ตอบแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม

18.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้19.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างผลการทำแบบประเมินของท่าน ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อปิดหน้าต่างนี้20.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Consent Form แบบแสดงความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมล หากยินยอม ให้กดปุ่ม ข้าพเจ้ายินยอม หรือ หากไม่ยินยอม ให้กดปุ่ม ข้าพเจ้าไม่ยินยอม จะไปรับบริการเอง21.กรอกข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำดูแลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

22.กดปุ่ม บันทึกข้อมูล23.ระบบแสดงหน้าผลการประเมินสุขภาพใจของท่าน พร้อมคำแนะนำในแต่ละแบบประเมิน และช่องทางขอคำปรึกษาต่าง ๆ

2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN