การเข้าสู่ระบบ MENTAL HEALTH CHECK-IN สำหรับผู้ดูแลระบบ

1.เลือกเมนู Login

2.เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าใช้งาน3.กรอก username และ password

4.กดปุ่ม Sign in5.เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการกรองข้อมูล6.จากนั้นให้กดปุ่ม ค้นหา หากต้องการค้นหาข้อมูล หรือ กดปุ่ม ล้าง เพื่อยกเลิกการกำหนดค่าต่าง ๆ ก่อนหน้า

7.หากต้องการส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้กดปุ่ม Export Excel


2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN