การเข้าสู่ระบบ MENTAL HEALTH CHECK-IN สำหรับผู้ดูแลระบบองค์กรภาครัฐและเอกชน

1.เลือกเมนู Login

2.เลือกเมนูข้อมูลองค์กรภาครัฐและเอกชน3.กรอก username และ password

4.กดปุ่ม Sign in5.เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการกรองข้อมูล

6.จากนั้นให้กดปุ่ม ค้นหา หากต้องการค้นหาข้อมูล หรือ กดปุ่ม ล้าง เพื่อยกเลิกการกำหนดค่าต่าง ๆ ก่อนหน้า7.หากต้องการ คัดลอกข้อมูล กดปุ่ม Copy / ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้กดปุ่ม Excel / สั่งพิมพ์ กดปุ่ม Print


2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN