การประเมินตนเอง

1.กดปุ่ม ทำแบบประเมินต้นเอง2.ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้กดปุ่ม ยอมรับ หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ไม่ยอมรับ หากไม่ต้องการดำเนินการต่อ3.หากทำการกดปุ่ม ยอมรับ จากข้อ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลทั่วไป4.กรอกข้อมูลปัจจัยเสี่ยง

5.กดปุ่ม ถัดไป6.ตอบแบบประเมินพลังใจ (RQ)

7.กดปุ่ม ถัดไป8.ตอบแบบประเมินภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ (Burnout)

9.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้10.ตอบแบบประเมินความเครียด11.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้12.ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q+)

13.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้14.ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม15.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้16.ตอบแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม

17.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้18.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างผลการทำแบบประเมินของท่าน ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อปิดหน้าต่างนี้19.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Consent Form แบบแสดงความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมล หากยินยอม ให้กดปุ่ม ข้าพเจ้ายินยอม หรือ หากไม่ยินยอม ให้กดปุ่ม ข้าพเจ้าไม่ยินยอม จะไปรับบริการเอง20.กรอกข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำดูแลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

21.กดปุ่ม บันทึกข้อมูล22.ระบบจะแสดงหน้าต่าง ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อปิดหน้าต่างนี้23.ระบบแสดงหน้าผลการประเมินสุขภาพใจของท่าน พร้อมคำแนะนำในแต่ละแบบประเมิน และช่องทางขอคำปรึกษาต่าง ๆ

2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN