การประเมินสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน

1.กดปุ่ม ทำแบบประเมิน2.ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้กดปุ่ม ยอมรับ หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ไม่ยอมรับ หากไม่ต้องการดำเนินการต่อ3.หากทำการกดปุ่ม ยอมรับ จากข้อ 2 หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลทั่วไป4.ตอบคำถามท่านเคยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือไม่

5.กดปุ่ม ถัดไป6.ตอบแบบประเมินพลังใจ (RQ)7.กดปุ่ม ถัดไป8.ตอบแบบประเมินภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ (Burnout)

9.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้10.ตอบแบบประเมินความเครียด11.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้12.ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q+)

13.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้14.ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม15.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้16.ตอบแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม17.กดปุ่ม ถัดไป หากต้องการดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม ย้อนกลับ หากต้องการย้อนกลับไปยังเพจก่อนหน้านี้18.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างผลการทำแบบประเมินของท่าน ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อปิดหน้าต่างนี้19.ระบบแสดงหน้าผลการประเมินสุขภาพใจของท่าน พร้อมคำแนะนำในแต่ละแบบประเมิน และช่องทางขอคำปรึกษาต่าง ๆ
2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN