ปิด

ตรวจสุขภาพใจ
MENTAL HEALTH CHECK IN

"วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร? เหนื่อยไหม? ไหวหรือเปล่า?"

โปรดเลือกแบบประเมิน

แบบประเมิน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
About Images

ตรวจสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK IN คือ ?

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD และ RQ

 • S : Stress (เครียด)
 • B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
 • S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
 • D : Depression (ซึมเศร้า)
 • RQ : Resilience Quotient (พลังใจ)

โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เริ่มตรวจสุขภาพใจ
Powered by

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ

 • Department of Mental Health
 • Department of Information Teachnology
 • MHC1
 • MHC2
 • MHC3
 • MHC4
 • MHC5
 • MHC6
 • MHC7
 • MHC8
 • MHC9
 • MHC10
 • MHC11
 • MHC12
 • MHC13
 • วัดใจ
 • Government Big Data Institute
 • การไฟฟ้านครหลวง